Bewaartechniek akkerbouw: hoe worden akkerbouwgewassen bewaard?

10 juli 2018
 Categorieën: Landbouwkundig materiaal, Blog


Heb jij je ooit afgevraagd hoe akkerbouwgewassen zoals aardappelen, graansoorten, bieten, tabak en katoen worden opgeslagen, voordat ze worden bewerkt en de consument bereiken? Bij het bewaren van gewassen uit de akkerbouw is het belangrijk dat de producten voldoen lucht krijgen, want anders gaat het rotten. Daarnaast hebben de meeste bewaarschuren een temperatuurregelaar zoals een koelinstallatie, om de gewassen op constante en koele temperatuur te houden. Dit bevordert namelijk ook de houdbaarheid van de gewassen. In dit artikel vertel ik je wat voor bewaartechniek in de akkerbouw wordt gebruikt om gewassen te luchten en op te slaan. 

 

Bewaartechniek akkerbouw: ruimteventilatie

 

Zoals eerder gezegd, is het belangrijk dat de ruimte waarin de bewaarde gewassen zich bevinden, goed wordt geventileerd. Dit kan bijvoorbeeld door de zogeheten ruimteventilatie-techniek. Bij deze techniek wordt een ventilatiesysteem boven in de opslagruimte geplaatst die lucht van de ene kant naar de andere kant blaast in de loods. Aan de onderkant van het ventilatiesysteem wordt de lucht vervolgens weer terug gezogen. Hierdoor creëer je als het ware een kunstmatige circulatie van lucht door de ruimte heen. Het is wel belangrijk dat er open kisten of pallets, gemaakt van latten worden gebruikt bij deze bewaartechniek, zodat de lucht echt door de gewassen kan circuleren. Open kisten of pallets maken het ook mogelijk om er meerdere van op elkaar te stapelen. Ruimteventilatie is bijvoorbeeld geschikt voor het bewaren van aardappelen. Verder heeft de ruimteventilatie-techniek als voordeel dat het relatief goedkoop om de ventilators in de ruimte te (laten) installeren, dus heeft deze techniek relatief lage investesteringskosten.   

 

Bewaartechniek akkerbouw: bulkventilatie

 

Een andere bewaartechniek akkerbouw is middels bulkventilatie. Hier wordt het te bewaren product tegen een drukwand gestort, tot een hoogte van drie tot vijf meter. De ventilatie kan vervolgens op meerdere manieren gebeuren. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van bovengrondse ventilatiekanalen die in de ruimte zelf worden geïnstalleerd. Hierdoor wordt er lucht van bovenaf de ruimte in gecirculeerd. Ondergrondse ventilatiekanalen zijn ook mogelijk, door middel van een zogeheten roostervloer. Bij dit laatste zijn de ventilatiekanalen in de vloer verwerkt. Hierdoor wordt het mogelijk om lucht vanaf de onderkant de ruimte in te blazen, waardoor gewassen vanaf de onderkant kunnen worden gelucht. Het voordeel van deze techniek is dat er geen ruimte verloren gaat aan kisten en pallets. De hele ruimte bestaat eigenlijk bijna alleen maar uit producten die geventileerd en bewaard moeten worden. Dit maakt dat de bulkventilatie een goede bewaartechniek akkerbouw is om zo efficiënt mogelijk met opslagruimte om te gaan. Daarnaast is het ook makkelijk om de gewassen in en uit de bewaarschuren te krijgen door middel van bijvoorbeeld een grondbak.

bij Tolsma Techniek Emmeloord BV kunt u terecht voor informatie over verschillende bewaartechnieken.


Delen